MEZISKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA
Mezisklad vyhořelého jaderného paliva (MSVP) je zařízení pro dlouhodobější skladování (cca 10 až 50 let) vyhořelého jaderného paliva. Jedná se o skladování po vyjmutí paliva z tzv. bazénu skladování u jaderného reaktoru a před jeho konečným uložením do hlubinného úložiště. Vyhořelé jaderné palivo je vysoce radioaktivní a navíc uvolňuje určité množství zbytkového tepla. Z toho důvodu je nezbytné skladovat ho tak, aby nepředstavovalo žádné nebezpečí pro životní prostředí a je nutné ho chladit. Existují dva základní typy MSVP - mokré mezisklady a suché mezisklady. V obou typech MSVP je vyhořelé palivo bezpečně uložené ve speciálních skladovacích kontejnerech. V mokrém meziskladu se tyto kontejnery nacházejí ve skladovacích bazénech pod hladinou vody, která zabezpečuje chlazení a ochranu před ionizujícím zářením. V suchém meziskladu jsou skladovací kontejnery uloženy na vzduchu, což je z hlediska chlazení také dostatečné. Suché mezisklady představují novější, jednodušší a spolehlivější technologii meziskladování vyhořelého jaderného paliva.

    


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999