MODEL JÁDRA ATOMU
Model jádra atomu je zjednodušená představa o jeho stavbě. Kapkový model jádra (Niels Bohr, 1938) popisuje jádro jako kapku nestlačitelné nukleonové kapaliny. Vystihuje základní vlastnosti vazbových energií a hmotností jader, jejich stabilitu, rozpady a štěpení. Slupkový model (M. Goeppertová-Mayerová, 1953) interpretuje atomové jádro jako jednotlivé nukleony pohybující se v průměrném poli vytvořeném všemi ostatními nukleony. Zevšeobecněný model (N. Bohr, B. Mottelson, 1956) sjednocuje oba předchozí modely. Centrální část jádra je obdobou jaderné kapky v jejímž poli se pohybují vnější nukleony. Vysvětluje elektromagnetické momenty, hladiny, parity a spiny jader. Jedná se o dosud nejlépe propracovaný model.

 

Model jádra atomu© Copyright Simopt, s.r.o. 1999