MODERÁTOR
Moderátor je materiál účinně zpomalující neutrony. Nejlépe zpomalují neutrony prvky, jejichž hmotnost jádra je srovnatelná s hmotností neutronu - tedy lehká jádra. Výborným moderátorem je vodík, a tedy i voda, protože v jedné molekule vody jsou obsaženy 2 atomy vodíku a 1 atom kyslíku. Výborným moderátorem je rovněž těžká voda, grafit a berylium. Jiné lehké prvky se nepoužívají, protože neutrony nejen zpomalují, ale i pohlcují.

Ze života jednoho neutronu


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999