MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.
Most, V.Řezáče 315, PSČ: 43467

Předmět podnikání:

  • vyhledávání, těžba a úprava hnědého uhlí a doprovodných surovin výroba, instalace, údržba a opravy el. strojů a přístrojů
  • laboratorní rozbory uhlí a doprovodných surovin rozvod elektřiny
  • rozvod tepla
  • projektování, vyhledávání a průzkum ložisek uhlí a nerud
  • projektování, vyhledávání a průzkum ložisek nerud, inženýrsko
  • geologický a hydrogeologický průzkum
  • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
  • projektování lomů a dolů
  • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení© Copyright Simopt, s.r.o. 1999