MOTOR
Motor je hnací stroj, který přeměňuje přiváděnou energii (hydraulickou, tepelnou, elektrickou) v mechanickou práci, která se dále využívá k pohonu elektrických generátorů, různých pracovních strojů a strojních systémů, k pohonu vozidel, letadel a lodí (viz hesla elektromotor, spalovací motor, trojfázový indukční motor, vznětový motor).

Rozdělení motorů:

  • Podle druhu přiváděné energie - hydraulické, tepelné, elektrické
  • Podle pohybu pracovního prvku - lineární, rotační
  • Podle principu využití energie - objemové, lopatkové, proudové.

Moderní čtyřdobý zážehový motor


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999