NAPÁJECÍ VODA
Chemicky upravená destilovaná voda, která slouží v parní elektrárně jako pracovní látka tepelného oběhu. Za provozu elektrárny napájecí voda vzniká kondenzací páry v kondenzátoru, odkud je dopravována napájecím čerpadlem do kotle.

Limity napájecí vody kotle :

  • tlak 16 MPa,
  • pH: 7,0 až 9,5

 

O2 0,01
CO2 0,5
SiO2 0,02
Fe 0,03
Cu 0,05
Tab.1 : Limitní obsah látek (mg/litr)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999