NEUTRONOVÉ STÍNĚNÍ
Neutronovým stíněním rozumíme zeslabení neutronového toku absorbátorem na hodnotu stanovenou hygienickými předpisy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999