NEWTON ISAAC
NEWTON ISAACSir Isaac Newton (4.1. 1643 - 31.3. 1727) byl všestranný britský fyzik, matematik a astronom.
Je zakladatelem klasické mechaniky.
Newtonovy pohybové zákony představují základy pozemské i nebeské mechaniky. Matematicky zformuloval gravitační zákon a odvodil zákony pohybu planet. Předložil korpuskulární teorii světla. Studiem odporu kladeného prostředím pohybujícímu se tělesu položil základy hydrodynamiky.
Je po něm pojmenována jednotka síly (viz heslo Newton - jednotka síly).


 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999