NOVÁKY
Viz.heslo Uhelná elektrárna Nováky.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999