NUKLID
Látka složená ze stejných atomů určenými protonovým číslem Z a nukleonovým číslem A. Izotopy prvku jsou jeho různé nuklidy se stejnými Z.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999