OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Zdroje energie, které se stále obnovují a jsou z pohledu nároků dnešní civilizace (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) nevyčerpatelné a při přeměně z primární energie na využitelnou formu energie mají minimální dopad na životní prostředí (např. energie sluneční, vodní, větrná, geotermální ...).

 

Náklady na výrobu elektrické energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999