OBOHACENÉ PALIVO
Je tak nazýváno jaderné palivo s větším než přírodním (0,71 %) obsahem izotopu U-235. Podle stupně obohacení rozlišujeme: slabě obohacené palivo ( 1 - 5 %); středně obohacené palivo
(5 - 10 %); silně obohacené palivo (10 - 90 %). V energetických jaderných reaktorech se používá slabě obohacené palivo. Středně a silně obohacené palivo se používá ve výzkumných reaktorech.

Vyhořelé jaderné palivo, které má nižší než přírodní obsah izotopu U-235 se nazývá ochuzené palivo.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999