ODLUČOVAČE POPÍLKU
Zařízení, v němž dochází k odloučení popílku ze spalin. V moderních kotlích na mleté uhlí vzniká jemný popílek, unášený spalinami. Nemá-li se dostat komínem do ovzduší, je třeba spaliny vyčistit a popílek odloučit. V současné době se užívají především elektrostatické filtry, zachycující přes 99 % popílku. Mechanické odlučovače jsou účinné především k odlučování hrubších částic. Pro menší objemy spalin se mohou použít tkaninové filtry.

 

Schéma elektrostatického odlučovače


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999