ODPAD
Odpad vzniká jako vedlejší produkt při výrobě materiálů nebo přeměně energie. Některé odpady lze využít jako tzv. druhotnou surovinu.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999