ODPÍNAČ
Odpínač je element elektrické sítě. Je to vlastně výkonový odpojovač, který umožňuje vypínat elektrické obvody pod zatížením.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999