ODPOJOVAČ
Odpojovač je element elektrické sítě, který slouží k viditelnému rozpojení elektrických obvodů nebo viditelného odpojení elektrického zařízení od elektrického napájení ve stavu, kdy byly tyto již předtím vypnuty vypínačem. Jde v podstatě o bezpečnostní funkci při práci na vypnutém (odpojeném) elektrickém zařízení.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999