ODSIŘOVÁNÍ SPALIN
Odstraňování SO2 ze spalin. Při odsiřování spalin se do proudu spalin přivádí absorpční látka vázající síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniklé sloučeniny síry se pak ze spalin odstraňují. Suché procesy pracují s aditivy přidávanými do spalin ve formě suchého prášku, mokré procesy jsou založeny na zachytávání oxidů síry ve vodní suspenzi (např. mokrá vápencová vypírka).

 

obsah SO2 max. 400 mg/Nm3
účinnost odsíření 96,7 %
teplota spalin 95 °C
produkt odsíření energosádrovec
Tab.1 : Mokrá vápencová vypírka - kontrahované parametry spalin po odsíření

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999