OHŘÍVÁK VZDUCHU
Tepelný výměník využívající teplo odcházejících spalin k předehřátí spalovacího vzduchu. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme rekuperační a regenerační ohříváky. V rekuperačním ohříváku jsou spaliny od ohřívaného vzduchu odděleny pevnou stěnou, u regeneračních ohříváků se teplo přenáší prostřednictvím akumulační části, která je střídavě ohřívána spalinami a ochlazována vzduchem.

 

Potřebné množství vzduchu 150 m3/s
Ohřátí vzduchu 400 °C
Průtok spalin 250 m3/s
Vstupní teplota spalin 515 °C
Výstupní teplota spalin 140 °C
Tab.1 : Ohřívák vzduchu kotle o výkonu 220 tun páry za hodinu

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999