OSMOTICKÁ ENERGIE
Osmotická energie je energie potřebná k prolínání látek buněčnou membránou z míst nižší koncentrace do míst s vyšší koncentrací.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999