OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Osvětlovací zařízení je souhrn svítidel, světelných zdrojů a dalšího příslušenství, který splňuje dvě základní kriteria charakterizující úroveň vidění. První kriterium je tzv. zrakový výkon, tj. fyziologický činitel daný měřitelnou úrovní osvětlení prostoru pro danou zrakovou činnost. Druhé kriterium je tzv. zraková pohoda, tj. psychologický činitel daný subjektivními pocity pozorovatele nacházejícího se v osvětlovaném prostoru.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999