OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion)
OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion - Přeměna tepelné energie oceánu) je název malých pokusných elektráren, které využívají teplotního rozdílu mezi teplou vodou při hladině a chladnou vodou mořských hlubin. U pobřeží Havajských ostrovů je postavena jedna elektrárna na 50 kW a nedaleko od ní se buduje další zařízení OTEC-2 s výkonem 1 MW.

 

Zařízení elektrárny OTEC (40 MW) využívající teplotního gradientu mořských hloubek. 1) mořská elektrárna tvaru bóje, 2) teleskopická trubka až do hloubky 1 000 m, 3) přívod mořské teplé vody do výměníku tepla, 4) komory odpařovače, v nichž se mění amoniak nebo propan na páru, 5) strojovna s turbínou a generátorem, 6) kondenzátor, z něhož se kondenzát vrací zpět do oběhu potrubím, 7) výstup teplé vody z elektrárny, 8) vstup chladné vody otvorem, 9) nosné plováky, 10) řídící ústředna elektrárny, 11) kabelové vedení elektrické energie do transformovny na pobřeží.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999