OTEPLOVÁNÍ KLIMATU
Proces postupného oteplování klimatu na naší planetě je spojen zejména s negativním vlivem průmyslové činnosti člověka na životní prostředí. Jedná se přitom nejen o zvyšování průměrné teploty, ale zejména o celou řadu souvisejících klimatických změn, které mohou dramaticky změnit život lidí v určitých oblastech. Oteplování klimatu souvisí s tzv. skleníkovým efektem, kdy se v atmosféře shromažďují skleníkové plyny (např. oxid uhličitý a další) zabraňující vyzařování tepla ze Země.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999