OXIDY DUSÍKU
Oxidy dusíku patří mezi škodlivé látky, které se mohou dostat spalinami do vzduchu. Zvyšují škodlivé účinky oxidu siřičitého a stejně jako on napadají sliznice dýchacích orgánů a devastují lesy.

Oxid dusičitý :

 • plynná látka existující ve formách N2O4 (bezbarvý dimer) a NO2 (hnědý monomer);
 • teplota tání -9,3 °C,
 • teplota varu 213, °C.

Oxid dusičný - N2O5 :

 • bezbarvá krystalická látka, která se na vzduchu roztéká;
 • teplota tání 30 °C (rozkládá se).

Oxid dusitý - N2O3 :

 • kapalina; teplota tání -102 °C,
 • teplota varu 3,5 °C; snadno se rozkládá.

Oxid dusnatý - NO :

 • bezbarvý paramagnetický plyn; teplota tání -163 °C,
 • teplota varu -151 °C;
 • snadno oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý NO2.

Oxid dusný - N2O :

 • bezbarvý plyn příjemné vůně a nasládlé chuti (rajský plyn);
 • teplota tání -102,4 °C,
 • teplota varu -88,5 °C;
 • používá se jako narkotikum.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999