OXIDY UHLÍKU
Oxid uhelnatý - CO :
  • značně jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch;
  • teplota tání -204,0 °C,
  • teplota varu -151 °C;
  • málo rozpustný ve vodě.

Oxid uhličitý - CO2 :

  • bezbarvý, nehořlavý plyn, těžší než vzduch;
  • za atmosférického vzduchu sublimuje při -78,5 °C;
  • je značně rozpustný ve vodě za vzniku slabé nestálé kyseliny uhličitý
  • podílí se na tzv. skleníkovém efektu a v současnosti neexistuje technologie na jeho odstranění ze spalin© Copyright Simopt, s.r.o. 1999