OZÓN
Ozón je trojatomový kyslík O3. Je to nestálý charakteristicky páchnoucí výbušný plyn.
Má silné oxidační účinky, ve vyšší koncentraci je jedovatý, dráždí sliznici, ničí bakterie a má dezinfekční účinky. Pro život na Zemi je důležitá tzv. ozonosféra, tj. vrstva atmosféry (stratosféra) mezi 15 a 50 km, kde dochází k fotochemickým procesům a vzniká tam ozon. Ten potom pohlcuje ultrafialové sluneční a vesmírné záření ničící živé organizmy. Přílišné ultrafialové záření poškozuje rostliny i živé tvory - u lidí vyvolává rakovinu kůže a oční záněty, u zemědělských plodin snižuje výnosy. V této souvislosti se často vzpomíná obávaná ozónová díra.
V posledních letech vzniká také přízemní vrstva ozonu nejčastěji v důsledku škodlivých emisí
z průmyslových činností a automobilového průmyslu. Tento ozon je škodlivý, působí dráždivě na oči, sliznici a plíce. Přízemní ozon je také hlavní složkou smogu a podporuje vznik skleníkového efektu a kyselých dešťů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999