OZÓNOVÁ DÍRA
Ozónovou dírou nazýváme zmenšení tloušťky ozónové vrstvy, kterou tvoří poměrně vysoká koncentrace ozonu ve stratosféře, s maximální hodnotou ve výšce asi 25 km nad povrchem Země. Ničivý proces způsobuje rostoucí obsah chlóru v atmosféře. Chlór se uvolňuje z chlorovodíkových uhlovodíků (freonů) vlivem ultrafialového slunečního záření. Jediný atom chlóru dokáže rozložit až 10 000 molekul ozonu na molekuly kyslíku.
Ozónová vrstva se nejdříve ztenčuje nad póly, přičemž tento proces je výraznější na jižním pólu, kde je chladněji a účinky chlóru jsou ničivější. Jedinou cestou, jak zpomalit zvětšování ozónové díry, je celosvětově zakázat použití freonů a dalších plynů podílejících se na zeslabování tohoto ochranného obalu Země.

Několik údajů o ozónové díře:

  • V roce 1992 byla nad jižním pólem naměřena dosud největší ozónová díra, o ploše
    asi 2 mil. km
    2.
  • Koncem března 1995 se ve výšce asi 20 km nad severním pólem zmenšila tloušťka ozónové vrstvy asi o 30 %.
  • Ztenčení ozónové vrstvy o 10 % zvyšuje počet onemocnění rakovinou kůže o 30 až 40 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999