PA - JEDNOTKA TLAKU
Pascal [Pa] je odvozená jednotka soustavy SI pro tlak, mechanické napětí a podobně. Jeden Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N rovnoměrně rozložená na rovinné ploše o obsahu 1 m2 a kolmé ke směru této síly.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999