PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Palivovým hospodářstvím jaderných elektráren a elektráren spalujících fosilní paliva nazýváme provozy elektráren ve kterých se palivo do elektráren přijímá, kontroluje a upravuje pro jeho použití, případně se zajišťují i manipulace po využití jaderného paliva zaměřené na jeho bezpečné dočasné skladování na území elektrárny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999