PARNÍ BUBEN
Válcová horizontální ocelová tlaková nádoba, v níž dochází k separaci syté páry. U moderních strmotrubných kotlů ztrácí buben funkci vlastní výparné plochy a tvoří spojovací prvek pro varnice a zavodňovací trubky, které jsou k němu přivařeny. Je tepelně izolován a umisťuje se často mimo spalovací prostor a mimo tahy kotle. Buben zajišťuje recirkulaci vody ve varnicích (přirozený oběh). U průtlačných kotlů buben odpadá.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999