PARNÍ CYKLUS
Tepelný oběh přeměny tepla v mechanickou energii, s nímž pracují parní elektrárny. Sestává z izobarického ohřevu vody na teplotu varu, vypařování vody, ohřevu páry na pracovní teplotu a expanze páry v turbíně.
Oběh je uzavřen kondenzací páry na vodu.

 

Pracovní tlak 16,5 MPa
Teplota sytosti (varu) 350 °C
Teplota páry na vstupu do turbíny 565 °C
Voda za kondenzátorem - tlak 4 kPa, teplota: 29 °C
Termická účinnost cyklu 38%
Tab.1 : Parní oběh bloku elektrárny 200 MW

 © Copyright Simopt, s.r.o. 1999