PARNÍ DÓM S PRŮLEZEM
Prostor, v němž se shromažďuje sytá pára. V horní části je průlez. Jedná se o konstrukci přivařenou k bubnu původního kotle v horní části, navazující na parní prostor. Z parního dómu se parovodem odebírá sytá pára. Průlez umožňuje po odstavení kotle provádět údržbu a opravy vnitřních prostor kotle.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999