PARNÍ KOTEL
Energetické zařízení určené k výrobě páry. Skládá se ze spalovacího zařízení (ohniště) a parního generátoru. Do parního generátoru se přivádí napájecí voda a výsledným produktem je pára. Kotle lze rozdělit podle typu ohniště (roštové, práškové granulační, práškové výtavné, fluidní), podle konstrukce parní části (válcové, strmotrubné) a podle oběhu (přirozený oběh, nucený oběh).

 

Instalovaný výkon 200 MW
Parní výkon kotle 650 t/h
Tlak páry 17,4 MPa
Teplota páry 540 °C
Tab.1 : Parametry bloku 200 MW s práškovým granulačním ohništěm (Dětmarovice)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999