PARNÍ KOTEL S GRANULAČNÍM OHNIŠTĚM
Parní kotel spalující rozemleté uhlí. Teplota spalovacího procesu je volena tak, že částečky shořelého paliva (popílek) se v proudu spalin sice natavují, ale rychle chladnou a granulují. Shromažďují se částečně ve výsypkách jednotlivých tahů kotle a v odlučovači popílku. Část jemného popílku však uniká se spalinami do ovzduší a tvoří škodlivé exhalace.

 

Výkon bloku 500 MW
Parní výkon kotle 1600 t/h
Tlak páry 17,4 MPa
Teplota páry 540 °C
Průměrné využití pohotového výkonu 63 %
Tab.1 : Největší český kotel - blok Mělník III

Kotel pracuje od r. 1981 a spaluje hnědé uhlí severočeské uhelné pánve.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999