PARNÍ TURBÍNA
Parní turbína je tepelný lopatkový rotační motor, v němž se mechanická energie získává expanzí vodní páry v jednom nebo postupně v několika turbínových (tlakových) stupních, tvořených rozváděcím a oběžným kolem s věncem lopatek. Turbína se zpravidla nachází na společné hřídeli s elektrickým generátorem - dohromady tvoří tzv. turbogenerátor.

 

Otáčky 1500 1/min až 11000 1/min
Účinnost přeměny 0,85 až 0,95
Vstupní parametry páry tlak - 2 až 16 MPa, teplota - 360 až 550 °C
Tab.1 : Výkon zahrnuje škálu od 2 do 500 MW

Rozdělení parních turbín:

Podle změny tlaku v oběžném kole:

  • rovnotlaká turbína - expanze páry probíhá v rozváděcím kolese a v oběžném kolese je tlak páry na vstupu a na výstupu stejný (původně Lavalova turbína z roku 1893)
  • přetlaková turbína - expanze páry probíhá v rozváděcím i oběžném kole (původně Parsonova turbína z roku 1884).

Podle počtu stupňů:

  • jednostupňová
  • několikastupňová.

Podle využití výstupní páry:

  • turbína kondenzační (pára kondenzuje v kondenzátoru)
  • protitlaková
  • odběrová.

Schéma parní turbíny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999