PARNÍ VYTÁPĚNÍ
Způsob ústředního, popřípadě dálkového vytápění, u něhož je otopným médiem vodní pára. Pára přivedená parním potrubím kondenzuje v otopných tělesech, kondenzát se vrací kondenzátním potrubím zpět do kotle. Nevýhodou parního vytápění je vysoká povrchová teplota otopných těles a obtížná ústřední regulace topného výkonu.

Parní vytápění:

  • podtlakové - tlak pod 0,1 MPa
  • nízkotlakové - tlak 0,1 až 1,15 MPa
  • vysokotlakové - tlak nad 1,15 MPa.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999