PÁRA
Všeobecně představuje pára plynný stav látky o teplotě nižší než je teplota kritická. Páru lze zkapalnit pouhým zvýšením tlaku bez ochlazení. V elektrárenství má zvláštní význam vodní pára, jejíž energie se v jaderných elektrárnách a v elektrárnách spalujících fosilní paliva využívá na roztočení parní turbíny a následně výrobu elektrické energie.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999