PAROGENERÁTOR
Parogenerátor je běžně užívaný výraz pro parní generátor. Parní generátor je tepelný výměník produkující páru, která slouží k pohonu turbíny. U parních generátorů jaderných elektráren vzniká pára na teplých trubkách, kterými protéká voda I. okruhu. Z parního generátoru pára postupuje dále na turbínu.

 

Počet PG na jeden reaktor 4 ks
Pára na výstupu z PG - tlak 6,3 MPa, teplota279 °C
Napájecí voda - tlak 6,3 MPa, teplota: 220 °C
Primární okruh - tlak 15,7 MPa teplota vstup/výstup: 322/289 °C
Hmotnost 321 t
Tab.1 : Uvedené parametry se vztahují k jadernému reaktoru VVER 1000


Parogenerátor

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999