PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA
Elektrárna pracující v paroplynovém cyklu. Paroplynové elektrárny potřebují pro svůj provoz kapalné nebo plynné palivo. Podle druhu paliva rozlišujeme tedy elektrárnu na topný olej, zemní plyn nebo zplyněné uhlí.


Schéma elektrárny s paroplynovým cyklem

Schéma elektrárny s paroplynovým cyklem


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999