PÁSOVÝ DOPRAVNÍK
Zařízení umožňující plynulý transport paliva ze skládky do zásobníku. Hlavní součástí pásového dopravníku je nekonečný gumový pás poháněný elektromotorem. Na vrchní část pásu se přivádí na jednom konci dopravovaný materiál, na druhém konci se materiál vysypává. Přepravní kapacita je dána šířkou a rychlostí pásu. K dopravě na větší vzdálenost lze použít několika pásových dopravníků.

 

Šířka pásu 0,5 až 2 m
Rychlost pásu 1 až 5 m/s
Přepravní vzdálenost 10 až 500 m

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999