PÁSOVÝ ROVINNÝ ROŠT
Pevný rošt s ruční obsluhou stačil pouze do té doby, pokud byly provozovány parní stroje malého výkonu. S růstem výkonu bylo třeba rošty mechanizovat. Mezi úspěšné konstrukce patří pásový rovinný rošt. Sestává ze dvou článkových řetězů propojených napříč rámy, do nichž jsou zasunuty roštnice. Vrstva paliva na roštu se reguluje hradítkem.

 

Měrné tepelné zatížení účinné roštové plochy 0,7 až 1,5 MW/m2
Rychlost posuvu roštu 0,05 až 6 m/s
Tloušťka vrstvy paliva 40 až 250 mm
Průtoková rychlost spalovacího vzduchu mezi roštnicemi 0,7 až 1,6 m/s

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999