PASCAL BLAISE
PASCAL BLAISEBlaise Pascale (19.6. 1623 - 19.8. 1662) byl francouzský matematik, fyzik a náboženský filozof. Ve fyzice zkoumal hydrostatický tlak a formuloval Pascalův zákon.
Je po něm pojmenována jednotka tlaku (viz heslo Pa - jednotka tlaku).


 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999