PAULI WOLFGANG
PAULI WOLFGANGPauli Wolfgang (1900 -1958) byl švýcarský teoretický fyzik. Pracoval
v oblasti teorie relativity a v kvantové mechanice.
Objevil tzv. Pauliho princip, který se později ukázal zásadně důležitý
v kvantové fyzice mnohaelektronových systémů. Vypracoval teorii spinu
v rámci nerelativistické kvantové mechaniky a přispěl k formulaci kvantové elektrodynamiky. Zabýval se též elektronovým plynem v kovech a jadernými silami. V roce 1931 předpověděl existenci neutrina. Nobelova cena (1945) za objev vylučovacího principu.


 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999