PERPETUM MOBILE
Perpetuum mobile je věčný motor. Perpetuum mobile prvního druhu je hypotetické zařízení, které by vykonávalo práci “z ničeho”, tj. bez dodání energie. Zákon zachování energie takovou možnost vylučuje. Perpetuum mobile druhého druhu by mělo být zařízení trvale pracující na základě odběru tepla z chladnějšího okolí. To zase vylučuje druhá věta termodynamická (viz heslo Zákony termodynamiky).

Erb perpeťáků

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999