PEVNÝ RADIOAKTIVNÍ ODPAD
Pevný radioaktivní odpad vzniká při provozu jaderného reaktoru a jedná se zejména o filtry, různé opotřebované části strojního zařízení, poškozené a zamořené měřící přístroje, nářadí, odřezky armatur, laboratorní pomůcky a podobně. Zvláštní problém představují aktivované části zařízení a budov po skončení provozu jaderné elektrárny. Do pevných radioaktivních odpadů se někdy započítává také vyhořelé jaderné palivo, což je však sporné, neboť po zvládnutí odpovídajících metod přepracování může toto palivo představovat cennou surovinu.
Objem pevných radioaktivních odpadů je při zpracování redukován a v kontejnerech ukládán do vhodných úložišť.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999