PLYNOVÁ TURBÍNA
Energetické zařízení, v němž probíhá na základě adiabatické expanze přeměna části vnitřní energie stlačeného plynu na kinetickou energii rotoru. Spalovací plynové turbíny pracují v otevřeném cyklu. Nasátý atmosférický vzduch kompresor stlačuje a vhání do spalovací komory, kde se vzduch míchá se zemním plynem. Spálením plynu vzniknou horké spaliny, které expandují v turbíně. Teplo výstupních spalin se využívá ve spalinovém kotli.

 

Jednotka GT26; GT13; GT5
Elektrický výkon(MW) 240; 148; 2,76
Celková účinnost (%) 37,8; 34,6; 28,3
Otáčky 3000; 3000; 1400
Kompresní poměr 30:1; 13,9:1; 12:1
Výstupní teplota spalin [°C] 610; 516; 470
Tab.1 : Parametry velké, střední a malé plynové turbíny firmy ABB

 

Plynová turbína. Vzduch vstupuje sacím hrdlem do kompresoru 1, z něhož je vytlačován do spalovacích komor 2. Zde se do něj rozprašuje palivo. Teplem vzniklým při jeho spalování se několikanásobně zvětší objem spalin, které velkou rychlostí proudí do turbín 3. Při průchodu jim předávají značnou část energie a potom vystupují zmenšenou rychlostí do ovzduší.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999