PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ
Místní nebo ústřední vytápění v němž se jako palivo používá plyn (svítiplyn, zemní plyn). Pokud jsou splněny základní podmínky dobré funkce plynového spotřebiče jedná se o velmi výhodný a jednoduchý způsob vytápění.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999