PLYNÁRENSTVÍ
Plynárenství představuje obor zabývající se výrobou, rozvodem, skladováním a distribucí kapalného plynu, zkapalňováním zemního plynu, jeho skladováním a využitím.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999