PLYNOJEM
Zařízení k jímání a uskladňování plynu. V plynárenství se používají nadzemní a podzemní plynojemy. Nadzemní plynojemy se rozdělují na mokré, suché a tlakové. Podzemní plynojemy jsou kolektorové (porézní hornina) a kavernové.

V současné době slouží k vyrovnávání spotřeby zemního plynu na světě kolem 600 podzemních zásobníků s celkovou kapacitou 300 mld. m3. Česká republika používá pěti podzemních zásobníků na Moravě s kapacitou 1,7 mld. m3 plynu. Zásobník Hrušky, zřízený pod sedmi vesnicemi umožňuje v hloubkách kolem 1 až 2 km uložit téměř miliardu m3 a nahradit tak pět tisíc obřích suchých plynojemů! Ve světovém měřítku unikátní podzemní zásobník pro uložení zemního plynu pod vysokým tlakem se nyní dokončuje v opuštěném rudném dole v Příbrami.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999