POČERADY
Viz.heslo Uhelná elektrárna Počerady.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999