PODAVAČ
Zařízení umožňující v systému transportu paliva potřebné dávkování. Podavač surového uhlí odměřuje a podává uhlí ze zásobníku do mlýna. Nejrozšířenějším typem je řetězový podavač (redler). Podavače práškového uhlí odměřují a podávají uhelný prášek do práškového potrubí, jímž se prášek pneumaticky primárním vzduchem dopravuje do hořáků.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999